коефіцієнт розмноження насіння


коефіцієнт розмноження насіння
Відношення маси насіння, що визріло, до маси насіння, яке висіялось.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.